Baseball en Softball zijn een coole Amerikaanse familiesporten en worden dagelijks beoefend door miljoenen spelers wereldwijd.

Iedereen kan meedoen: spelers van het allerhoogste niveau tot beginners.
Competitiespelers, recreanten, man, vrouw, jong en oud.

Het sportaanbod bij onze aangesloten verenigingen omvat Baseball, Softball, BeeBall en G-Baseball.

Daarnaast bieden de Vlaamse Clubs een boeiend, sportief en gezellig verenigingsleven.

 

Playing ball is a way of life.

Maak zelf je sportieve keuze als speler, coach, trainer, begeleider, umpire, scorer of vrijwilliger.
Everyone is welcome to join .....

Missie

De missie van Baseball Softball Vlaanderen is het ondersteunen en promoten van baseball & softball in alle Vlaamse provincies, in samenwerking met de clubs, met een groeiend aantal spelende leden in een kwalitatief sportief, infrastructureel, financieel gezond en goed bestuurlijk kader.

 

 

 

Visie

De werking van Baseball Softball Vlaanderen baseert zich op drie pijlers:

 

  1. ONDERSTEUNING: Baseball Softball Vlaanderen wil de baseball- en softballclubs zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun werking.
  2. PROMOTIE: Via een open houding voor vernieuwende ideeën en een actieve samenwerking met verschillende partners wil Baseball Softball Vlaanderen zijn promotiebeleid verder uitbouwen.
  3. COMPETITIE: Zowel op Vlaams, nationaal en internationaal niveau wil Baseball Softball Vlaanderen, kwaliteitsvolle competities aanbieden aan de aangesloten clubs en leden met als drijvende krachten spelvreugde en fair play.

Baseball Softball Vlaanderen wil haar basisdoelstellingen bereiken door hier in team aan te werken.

Dit “in team werken” gebeurt zowel op het veld, naast het veld als achter de schermen.

- STRUCTUUR -

Organigram

Statuten

Icon
Statuten Baseball Softball Vlaanderen

Reglementen

Icon
Intern Reglement

Bestuursorgaan

Icon
Samenstelling Bestuursorgaan

Bestuursorgaan - Profiel & Competenties

Icon
Bestuurdersprofielen Bestuursorgaan

- BELEID -

In het kader van de erkenning en subsidiëring door de Vlaamse Overheid en om een doelgerichte en efficiënte werking te garanderen stelde Baseball Softball Vlaanderen in de loop van 2020 het beleidsplan 2021-2024 op. Dit conform de geldende decretale verplichtingen.

Het beleidsplan werd op de AV van 20 november 2020 toegelicht aan de clubs en goedgekeurd.

Beleidsplan

Icon
Beleidsplan 2021-2024 Baseball Softball Vlaanderen (luik 2)
Icon
Beleidsplan VBSL 2021-2024 Gegevensverzameling & analyse
Icon
Beleidsplan VBSL 2017-2020 gegevensverzameling en analyse
Icon
Beleidsplan VBSL 2021-2024 Strategisch & Operationeel
Icon
Beleidsplan VBSL - Strategische en Operationele doelstellingen

Actieplan

Icon
Actieplan & begroting 2024
Icon
Actieplan & begroting 2023
Icon
Actieplan & begroting 2022
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2021
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2020
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2019
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2018
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2017

Begroting

Icon
Begroting VBSL 2021
Icon
Begroting VBSL 2020
Icon
Begroting VBSL 2019
Icon
Begroting VBSL 2018
Icon
Begroting VBSL 2017

Jaarverslagen

Icon
Jaarverslag 2022
Icon
Jaarverslag 2021
Icon
Jaarverslag 2020
Icon
Jaarverslag 2019
Icon
Jaarverslag 2018
Icon
Jaarverslag 2017
Icon
Privacy-verklaring
Icon
Gedragscode VBSL