Home » VBSL » VSF-virusvragen voor VBSL

VSF-virusvragen voor VBSL

geplaatst in VBSL 0

Onze koepelfederatie, de Vlaamse Sportfederatie, kwam deze week langs bij VBSL met enkele virusvragen.

In de rubriek “virusvragen” vuren ze elke week 3 coronavragen af op een federatiemedewerker, onze medewerker Joris is er deze week aan het woord.

 

Het volledige artikel kan je ook terugvinden via volgende link: Virusvragen voor VBSL

 

Samen, als voltallige ploeg, op het trainingsveld staan. Daar kijken we met z’n allen énorm hard naar uit.

1. Welke signalen bereikten jullie de voorbije lockdowns? Wat missen de sporters het meest?

Baseball en softball zijn ploegsporten. Een ploeg of team bestaat bij ons gemiddeld uit een 15-tal spelers. Zij missen vandaag vooral het ploeggegeven, de mogelijkheid om als team samen te trainen. Allemaal samen op het trainingsveld staan, daar kijken we met z’n allen hard naar uit. Daarnaast missen we uiteraard de mogelijkheid om wedstrijden te spelen, tornooien af te werken en naast het terrein te verbroederen met elkaar en met eventuele tegenstanders.
baseball

2. Is er een impact op jullie ledenaantallen?

Als zomersport zijn wij vorig seizoen sowieso getroffen door het coronavirus. De competities en het aanbod dat we voor ogen hadden, konden we niet uitwerken. Uiteraard had dat een invloed op onze ledenaantallen. De afgelopen jaren was er een jaarlijkse groei van ongeveer 3%. In 2020 zien we voor het eerst 4,6% minder actieve, spelende leden.

Gelukkig is er toch nog heel wat baseball en softball gespeeld in de zomermaanden, september en oktober. We hebben we alle competitieve doelgroepen een wedstrijdkalender kunnen aanbieden. De nadruk lag op het spelplezier, zonder dat er officiële kampioenen, stijgers en dalers waren op het einde van het seizoen. Maar vooral onze recreatieve doelgroepen kenden een moeizaam seizoen. Want voor die groep worden meer vrijblijvende tornooidagen georganiseerd. Daarbij komen meerdere ploegen samen op één terrein, dat was binnen de coronamaatregelen organisatorisch amper rond te krijgen.

In 2021 worden de clubs en de liga harder getroffen. Voor heel wat clubs en spelers, zeker de +13-jarigen en volwassenen, zijn er geen indoor trainingen. Om de groepsdynamiek en clubbinding in de mate van het mogelijke aan te houden, is er wel veel alternatief online aanbod. Maar we zien in de tussentijdse ledenaantallen toch een grote terugval. Als we onze huidige ledenaantallen vergelijken met dezelfde periode vorig jaar (net voor de eerste lockdown), is er een achteruitgang van 27%, zowel op totale leden als spelende leden. We begrijpen dat, de voorbije periode waren er beperkte trainings- en promotiemogelijkheden. Vooral de +13-jarigen en volwassenen zijn echt nog aan het wachten op perspectief en trainingsopties vooraleer hun aansluiting bij de clubs in orde te brengen.

Vanuit de Vlaamse Baseball en Softball Liga hebben we beslist om de middelen van het noodfonds sport integraal door te storten naar de clubs. Dat doen we gespreid over 2 jaar, waarbij de clubs een korting van 25% krijgen op de lidgelden die ze hebben ten opzichte van de liga. Op die manier willen we de clubs wat meer financiële ademruimte bieden en toch ook aanmoedigen om de lidmaatschappen aan te melden bij de liga. Dan kunnen alle leden de nodige verzekering genieten én het ondersteunende aanbod van de liga volgen.

baseball

3. Wat verwacht je federatie van de komende maanden? Waar hoop je op?

We zijn in eerste instantie hoopvol, dat de coronacijfers de juiste richting uitgaan, dat het virus onder controle komt en blijft, en dat de vaccinatiecampagne aanslaat. Zo kunnen we spoedig terugkeren naar een “normale” en veilige beoefening van onze sporten en het clubleven. De nieuwe richtlijnen, na het laatste overlegcomité, waarbij de +13-jarigen en voornamelijk ook de volwassenen weer in groepen van 10 personen outdoor kunnen trainen, bieden gelukkig reeds het eerste perspectief. In combinatie met hopelijk gunstige weersomstandigheden, kunnen onze clubs hun trainingsactiviteiten outdoor enigszins weer opstarten of uitbreiden. We zijn dan ook hoopvol dat al onze leden hun favoriete sporten weer kunnen aanvatten.

We wachten uiteraard nog op een duidelijk perspectief en een stappenplan om snel te kunnen schakelen en de opstart van onze competities mogelijk te maken, om zo het maximale te kunnen halen uit het zomerseizoen 2021.

We gaan er als liga van uit dat we deze zomer onze competities en ons recreatief aanbod gaan kunnen aanbieden aan de clubs en spelers. We richten ons op de maand mei voor het opstarten van wedstrijden. Gezien de eigenheid van onze sporten zijn we er vast van overtuigd dat het veilig kan. Zo staan er bijvoorbeeld gelijktijdig maximaal 14 spelers (9 verdedigende ploeg, 4 aanvallende ploeg) op een terrein van zo’n 4.000m² (softball) à 6.500m² (baseball). En de geringe contacten zijn nooit skin-to-skin.

 

We willen via deze weg VSF en Grace bedanken voor de vragen en het interview.