Home » VBSL » Update Corona – afgelasting tem 19 april, opstart jeugdcompetitie & recreanten

Update Corona – afgelasting tem 19 april, opstart jeugdcompetitie & recreanten

COVID-19 Virus

 

Update maandag 30 maart 2020.

 

Aangezien de overheid op vrijdag 27 maart een verlenging aankondigde van de extra maatregelen om de verspreiding van COVID 19 in te dijken, actualiseert de Raad van Bestuur van de Vlaamse Baseball en Softball Liga op maandag 30 maart haar standpunt betreffende COVID-19.

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga volgt de richtlijn van de overheid wat betreft de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.):

 

Al deze activiteiten worden geannuleerd ongeacht hun omvang en of ze openbaar dan wel privé zijn. Dit tot en met 19 april, met nadien nog een mogelijke verlening tot en met 3 mei.

 

Concreet wil dit zeggen dat er zowel voor VBSL als voor de clubs een verbod is voor (oefen)wedstrijden, tornooien, trainingen, kampen, … tot en met  19 april.

 

We vragen als Vlaamse Baseball en Softball Liga aan onze clubs om deze richtlijn te respecteren.

 

VBSL wil , wanneer dit opnieuw wordt toegelaten vanuit de overheid, de clubs een minimale voorbereidingsperiode van een 3-tal weken bieden om hun activiteiten te hervatten:

  • Clubwerking heractiveren
  • Trainingsactiviteit hervatten, fysieke en technische opbouw voorzien
  • Oefenwedstrijden inplannen

 

Bijgevolg dienen we als VBSL realistisch te zijn en dienen we te stellen dat de opstart van de VBSL Jeugdcompetitie uitgesteld dient te worden en niet zal kunnen aanvatten op het weekend van 25 & 26 april 2020.

 

De huidige gepubliceerde kalenders van de VBSL Jeugdcompetitie worden dan ook ‘on hold’ geplaatst.

 

VBSL zal achter de schermen werk maken van verschillende scenario’s voor de kalender van de VBSL Jeugdcompetitie, zo zullen we alvast werk maken van volgende scenario’s:

  • Opstart begin juni
  • Opstart begin juli
  • Opstart begin augustus

 

Van zodra er meer duidelijkheid komt in verband met een mogelijke opstart van de jeugdcompetitie zullen we de clubs zo spoedig mogelijk verder informeren en een van deze scenario’s activeren.

Voor de VBSL recreantencompetitie nam VBSL alvast het besluit de maatregelen van de nationale veiligheidsraad te volgen.

 

Concreet wil dit zeggen dat we tot op heden de termijnen volgen die geformuleerd worden door de nationale veiligheidsraad en dat we tot op heden een verbod voorzien voor tornooien georganiseerd tot en met 19 april.

 

  • Annulatie VBSL Recreantentornooi Footsplayers – 11 april

 

Met de overige ingeplande tornooien zal VBSL contact opnemen om te bespreken welke maatregelen we dienen te nemen.

 

Aangezien de richtlijnen, maatregelen en informatie betreffende COVID19 van minuut tot minuut kunnen veranderen, zullen we als Vlaamse Baseball en Softball liga deze zeer kort opvolgen en onze beslissingen, standpunten, aanbevelingen aanpassen waar nodig en communiceren via alle mogelijke kanalen.

 

Voor laatste updates, stand van zaken en richtlijnen van de overheid verwijzen we jullie door naar de website www.info-coronavirus.be

 

Download (PDF, 160KB)