Home » VBSL » Samenwerking met ‘Project Fastball’

Samenwerking met ‘Project Fastball’

Met enige trots willen we melden dat we vanaf midden januari een samenwerking zullen aangaan met ‘Project Fastball’ en VBSL Baseball Academy. Dit is een universitair onderzoek naar ‘External Focus Learning’ in baseball dat gestart is in 2013 als samenwerking tussen de Nederlandse baseball federatie en de VU Universisteit Amsterdam, Delft University of Thechnology en fysiopraktijken ManualFysion, Medicort, the Bergman clinic en Motekforce Link.

Voor verder info kan u terecht bij filip@baseballsoftball.be en op de website www.pitchscience.nl

pitching-cycle-e1411228048462