Vergaderingen en verslagen

Vergaderingen van VBSL bestuur en commissies zijn op uitnodiging.
Vergaderverslagen van VBSL bestuur- en commissievergaderingen alsmede de ALV zijn openbaar voor onze leden.

- Vergaderverslagen RVB 2017 -

RVB 2017 01

Icon
Verslag RVB 2017 01

RVB 2017 05

Icon
Verslag RVB 2017 05

RVB 2017 10

Icon
verslag RVB 2017 10

RVB 2017 02

Icon
Verslag RVB 2017 02

RVB 2017 06

Icon
Verslag RVB 2017 06

RVB 2017 11

Icon
Verslag RVB 2017 11

RVB 2017 03

Icon
Verslag RVB 2017 03

RVB 2017 08

Icon
Verslag RVB 2017 08

RVB 2017 04

Icon
Verslag RVB 2017 04

RVB 2017 09

Icon
Verslag RVB 2017 09

Interne Vergaderverslagen

Reguliere vergaderverslagen van VBSL bestuur- en commissievergaderingen zijn openbaar voor onze leden.
De officiële clubvertegenwoordigers kunnen hieronder indien nodig niet-openbare / interne vergaderverslagen opvragen:

voor overige verslagen zie ook: