Home » VBSL » Initiator cursus 2017

Initiator cursus 2017

In het najaar wordt er opnieuw een initiatorcursus georganiseerd. Zoals elk jaar wordt deze cursus in 4 verschillende modules aangeboden. Om deze cursus te voltooien dient u de verschillende modules in een vaste volgorde te volgen en te slagen voor het examen. Reeds vanaf vorig jaar is het verplicht om zich in te schrijven voor de ganse cursus.
Alle info vindt u op de website van VBSL hoe u een VTS account moet aanmaken en wat u moet doen om zich in te schrijven.

De 4 modules
1. Algemeen gedeelte initiator
2. Sporttechnische module
3. Didactisch-methodische module
4. Stagemodule
Trainers die de afgelopen jaren één of meerdere modules gevolgd hebben kunnen zich natuurlijk inschrijven op de vervolg modules zodoende dat zij de kans hebben het uiteindelijke initiatordiploma te behalen.

Toelatingsvoorwaarde(n)
– Leeftijd: minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Doelstelling
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve baseball- en softballspelers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van baseball en softball teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.
Het is van het grootste belang dat zo veel mogelijk mensen zich engageren deze cursus te volgen. Het absolute minimum aan bagage om als coach trainingen en wedstrijden te begeleiden is vervat in deze cursus. Clubs komen via het JSF Louke Wouters in aanmerking om subsidies te ontvangen wanneer coachen de initiatorcursus gevolgd hebben.