Home » KBBSF » CUS infovergadering umpires

CUS infovergadering umpires

Aan alle coaches en managers van de teams van 1° afdeling softball dames, 1° afdeling softball heren en Golden League Baseball in België:

En aan alle federale scheidsrechters van België

 

Op 8 mei om 20u wordt u allen uitgenodigd in het Huis van de Sport, te Antwerpen-Berchem, Boomgaardstraat 22.

De CUS (commissie umpires scores) wenst u een nieuw systeem van evaluatie voor scheidsrechters voor te stellen, waarvan we hopen dat u eraan wil meewerken.

Tevens zal er overleg gepleegd worden en uitleg gegeven worden inzake nieuwe reglementen (BB) of blijvende moeilijke topics.

We hopen op uw massale aanwezigheid!

 

Tot dan!

CUS