Home » VBSL » Aanpassingen competitie tgv politieverordening provincie Antwerpen 5/8

Aanpassingen competitie tgv politieverordening provincie Antwerpen 5/8

geplaatst in VBSL 0

Beste,

In navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de geldende protocollen voor de sportsector, de reeds genomen en gekende beslissingen op provinciaal, stedelijk, gemeentelijk niveau, nam de Raad van Bestuur van VBSL op 05/08/2020 volgende beslissingen betreffende de organisatie van wedstrijden en trainingen.

Dit voor de wedstrijden die onder de bevoegdheid van VBSL vallen.

Competitie

VBSL Jeugdcompetitie

VBSL geeft de toelating om de geplande wedstrijden binnen de VBSL Jeugdcompetitie verder af te werken voor zover deze:

• Georganiseerd worden volgens de geldende protocollen

  • Sportspecifieke Safe@Bat protocol – update 30/07/2020
  • Protocollen van de overheid

De toelating hebben van- en de eventuele extra geldende beperkingen volgen van de lokale overheid

Specifiek voor de provincie Antwerpen:

Op basis van de politieverordening van de provinciale gouverneur van 05/08/2020 welke stelt:
Voor de provincie Antwerpen geldt voor sporten in georganiseerd verband:

• Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder de volgende voorwaarden:
o De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
o Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen.
o Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan.
o Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

• Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegelaten, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
o De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand,…
o Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²
o Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

Met deze aanpassingen heeft de raad van bestuur VBSL beslist op 05/08/2020 dat de jeugdwedstrijden in de reeksen beeball en miniemen vanaf 08/08/2020 in de provincie Antwerpen opnieuw worden toegestaan.

Lokaal kan de overheid echter strengere beperkingen opleggen, deze beperkingen dienen gevolgd te worden, breng in dergelijk geval als ontvangende ploeg je tegenstander hiervan op de hoogte.

VBSL Recreantencompetitie

VBSL schrapt alle geplande VBSL recreantentornooien voor de komende 4 weken (tot en met het weekend van 22 en 23 augustus). Dit aangezien op basis van volgende redenen:
• Alle geplande tornooien vonden plaats op het grondgebied van de provincie Antwerpen, waar een verbod geld op contactsport en ploegsport voor groepen groter dan 10 personen verboden is voor mensen ouder dan 18 jaar.

Daarnaast is het algemeen niet aangeraden om grote groepen mensen samen te brengen, waarbij we een algemeen verbod opleggen voor de overige provincies voor een organisatie in de komende 4 weken (tot en met het weekend van 22 en 23 augustus).

Trainingen

Algemeen is er de toelating om te sporten met contact op volgende voorwaarden:
• het is in georganiseerd verband
• de groep is maximaal 50 personen groot (incl. trainers en begeleiders)
• er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig
• je je handen voor en na wast
• het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
• je al de geldende veiligheidsprotocollen volgt.

Bijgevolg verlenen we als VBSL onze clubs de toelating om training aan te bieden dit zowel aan jeugd als aan senioren.

Vanaf heden is er een registratieplicht voor sportlessen, sporttrainingen. Concreet wil dit zeggen dat je als club verplicht bent om volgende gegevens voor de periode van 14 dagen bij te houden van de aanwezigen op de trainingen
• naam
• telefoonnummer of e-mailadres

Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen.

Specifiek voor de provincie Antwerpen
• Jeugd -12 jaar
o Toelating om training te voorzien aan jeugd onder 12 jaar
o Training dient in groepen van maximum van 50 personen
o Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen.
o Zowel contact- als contactloos trainen is toegestaan.
o Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

• Jeugd 12 tot 18 jaar
o De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand,…
o Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²
o Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
• Senioren
o Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar.
o Toelating om aan senioren training te voorzien zolang de groep de 10 personen niet overschrijdt
o Training dient contactloos te verlopen

Toeschouwers

Algemeen wordt gesteld dat men bij outdoor sportactiviteiten een maximum van 200 toeschouwers mag toelaten.
Deze toeschouwers zijn verplicht een mondmasker te dragen.

Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht die we vorige week reeds invoerden voor alle clubs en leden (+12), zal behouden blijven.
• Algemene verplichting voor +12-jarigen om een mondmaskers te dragen op de club, behalve:
o op het base- en/of softballterrein als speler, coach of official;
o voor diegenen die zittend consumeren in de horeca van de club (in het clubhuis of op het terras).

Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen

Registratieplicht

Horeca
Sinds 23 juli is de registratieplicht in de horeca verplicht, dit geldt dus ook voor base- en softballclubs die een horecafunctie uitoefenen. Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren:
• De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
• De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
• Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd.
• Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.
Sjabloon voor registratie kan u vinden op: www.horecavlaanderen.be
Sportlessen
Sinds 29 juli is de registratieplicht ook van toepassing voor sportlessen. Deze registratieplicht is idem aan deze van de horeca en dient bij aankomst te worden geregistreerd.
• De contactgegevens van één deelnemer per huishouden (naam, telefoonnummer of e-mailadres)
• De club-uitbater moet de gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
• De contactgegevens moeten na 14 dagen vernietigd worden
• Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de sportles bij aankomst geweigerd.