Jeugdsportfonds - overzicht

Alle clubs die aangesloten zijn bij Baseball Softball Vlaanderen, kunnen via het Jeugdsportfonds Louke Wouters subsidies bekomen voor hun jeugdwerking. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van een kwalitatieve en kwantitatieve gezonde jeugdwerking. Het betreft spelers tot en met 17 jaar.

Om in aanmerking te komen voldoet een club aan  5 inschrijvingsvoorwaarden.

Baseball Softball Vlaanderen zal voor de verdeling van de subsidies - toegekend door de Vlaamse Overheid naar de clubs - zich baseren op een puntensysteem gebaseerd op 3 pijlers:

 • Pijler 1 - Ledenwerving
 • Pijler 2 - Begeleiding
 • Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten

Clubs kunnen doorheen het ganse jaar documenten indienen voor hun subsidiedossier. Zowel de looptijd als de verschillende deadlines worden jaarlijks meegedeeld op de informatievergadering en gepubliceerd op de website van de Baseball Softball Vlaanderen.
Voor seizoen 2023:

 • Looptijd: maandag 17 oktober 2022 t/m maandag 16 oktober 2023
 • Uiterste datum finaliseren van het subsidiedossier: 24 oktober 2023

Uitgebreide informatie vindt u in het Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters.

"De Vlaamse regering wil de jeugdwerking in sportclubs verhogen met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd (decreet van 13 juli 2001 en besluit van 12 september 2008). De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft in dit kader voor de beleidsperiode 2016-2020 een facultatieve opdracht jeugdsport ingediend bij Sport Vlaanderen: het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Dit project werd door de Vlaamse minister van Sport goedgekeurd voor de duur van 4 jaar.".

Contact

Baseball Softball Vlaanderen coördinator

Stefan Milutinovic

- 5 inschrijvingsvoorwaarden -

Inschrijvingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan het Jeugdsportfonds Louke Wouters zijn er 5 inschrijvingsvoorwaarden:

 1. De club is aangesloten bij Baseball Softball Vlaanderen.
 2. Minstens één afgevaardigde van de club is aanwezig op de infovergadering.
 3. De club maakt zijn deelname bekend via het inschrijvingsformulier uiterlijk op 1 februari.
 4. De club ondertekent de Panathlon verklaring (https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/de-panathlonverklaring/).
 5. De club heeft een actieve jeugdwerking met minstens 15 jeugdspelers. Deze jeugdspelers hebben een licentie bij Baseball Softball Vlaanderen.

Documenten

Icon
Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters

Icon
Presentatie Jeugdsportfonds Louke Wouters

Icon
Samenvatting Jeugdsportfonds Louke Wouters

- 3 pijlers voor een club om in aanmerking te komen gesubsidieerde punten te verwerven -

Pijler 1 - Ledenwerving

Pijler 1 -  Kwantitatieve ledenwerving op een kwalitatieve wijze:
Sportkampen, initiaties en nieuwe jeugdleden via actieve ledenwerving
.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters

Specifieke bijlagen voor deze pijler vindt u hieronder

 • Sportkamp
  • Deel 1 indienen 1 maand voor start van het sportkamp
  • Deel 2 indienen voor 24 oktober
 • Initiaties
  • Deel 1 indienen 1 week voor de start van de initiatie
  • Deel 2 indienen voor 24 oktober
 • Nieuwe jeugdleden
  • U ontvangt een overzicht van Baseball Softball Vlaanderen na 17 oktober met alle nieuwe jeugdleden aangesloten aan uw club.

 

Documenten

Icon
Voorbeeld Lesplan Sportkamp

 

Pijler 2 - Begeleiding

Pijler 2 - Kwalitatieve begeleiding van jeugdleden:
Opleidingen, jeugdwerking, competitie, jeugdtornooien en Multimove.

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters.

Specifieke bijlagen voor deze pijler vindt u hieronder:

 • Opleidingen
  • U ontvangt een overzicht van Baseball Softball Vlaanderen na 24 oktober met alle voltooide opleidingen van de aangesloten leden bij uw club
 • In competitie
  • U ontvangt een overzicht van Baseball Softball Vlaanderen na 24 oktober
 • Jeugdtornooien
  • Deel 1 indienen 1 week voor het tornooi
  • Deel 2 indienen voor 24 oktober

Overzicht bijscholingen en opleidingen die in aanmerking komen voor punten

Bijscholingen en opleidingen Organisator Punten
Opleiding Multimove Multimove Project 10 punten per deelnemer
BeeBall Begeleider dag Baseball Softball Vlaanderen 5 punten per deelnemer
Initiator VTS 15 punten per deelnemer per module
Trainer B VTS 50 punten per deelnemer per module
Regionale umpire

Regionale scorer

Bijscholing voor regionale umpires

Baseball Softball Vlaanderen 5 punten per deelnemer
Federale umpire

Federale scorer

Baseball Softball Vlaanderen - KBBSF 15 punten per deelnemer
European Coach Clinic KNBSB 20 punten per deelnemer
European Baseball Coaches Association EBCA 10 punten per deelnemer
Bijscholing voor coachen Baseball Softball Vlaanderen/VTS/LFBBS 5 punten per deelnemer
Bijscholing voor clubbestuurders Baseball Softball Vlaanderen, Dynamo Project, Sport Vlaanderen, Sporta 5 punten per deelnemer
Reanimatie - hartmassage Rode Kruis 5 punten per deelnemer
EHBO cursus

Preventie van sportblessures en taping

via club 5 punten per deelnemer
Drugpreventie en -begeleiding PISAD 5 punten per deelnemer
Coach met de M-factor samenwerking club & M-factor 5 punten per deelnemer
Spelregel quiz KNBSB 5 punten per deelnemer
 • Sport Met Grenzen
 • Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in jouw sportclub (Club-API)
 • Tips voor Sportouders: Hoe ondersteun ik mijn sportende kind?
 • Grensoverschrijdend gedrag in de sportclub aanpakken: aan de slag met de Toolkit
 • Workshop Een gedragscode in jouw sportclub
 • Duopresentatie voor sporters en ouders: Stress op het startblok
 • Time Out tegen Pesten (TOP)
ICES 10 punten per deelnemer

Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten

Pijler 3 - Ethisch verantwoord sporten:
Open actie, convenanten, umpires, fair play en API

Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters.

Specifieke bijlagen vindt u bij de formulieren hieronder

 • Open actie
  • Deel 1 indienen 1 week voor de start van de open actie
  • Deel 2 indienen tegen 24 oktober
 • Convenant
  • Indienen 1 week voor de start van de jeugdcompetitie.
  • Hiernaast vindt u een voorbeeld van convenant dat gebruikt kan worden
 • Umpire
  • Ontvangt u van Baseball Softball Vlaanderen na 24 oktober
 • Fairplay
  • Indienen 1 week na de wedstrijd

Documenten

Icon
Bijlage convenant